فوق تخصص روماتولوژی

پوکی استخوان

خود مراقبتی بهترین راه پیشگیری از بروز پوکی استخوان

.

خدمات

در مطب آقای دکتر امیرحسین سالاری خدمات زیر قابل ارائه می باشند:

تست تراکم و پوکی استخوان

تست تراکم و پوکی استخوان

سنجش تراکم استخوان یا دانسیتومتری استخوان نام روشی است که با استفاده از آن میتوان سفتی و سختی و درجه محکم بودن استخوان های بدن را تعیین کرد.

ویزیت تخصصی

ویزیت تخصصی

ویزیت کلیه ی بیماری های مرتبط با مفاصل، عضلات و استخوان در مطب دکتر امیرحسین سالاری (فوق تخصص روماتولوژی) به صورت تخصصی انجام پذیر است.

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

پاسخ کلیه ی سوالات مرتبط با مفاصل، عضلات و استخوان خود را از دکتر امیرحسین سالاری (فوق تخصص روماتولوژی) بگیرید پرسشهای متداول  سوال خود را بپرسید

پروسیجرهای تخصصی

پروسیجرهای تخصصی

کلیه ی پروسیجرهای تخصصی مرتبط با مفاصل، عضلات و استخوان در مطب دکتر امیرحسین سالاری (فوق تخصص روماتولوژی) به صورت تخصصی انجام پذیر است

بیوگرافی دکتر سالاری

PERSONAL INFORMATION

PERSONAL INFORMATION

First name:  Amir Hossein

Last name:   Salari

Date of birth:  ۳st August 1971

Nationality:  Iranian

Work address:  No 11, Floor 2, Block 4, Sepahan medical building, Amadega Avenue,

Isfahan, IRAN

(بیشتر…)

نکات آموزشی

روشهای استراحت دادن به کمر

موقع نشستن، زانو ها نباید از نوک انگشتان پا جلو تر باشد

روش صحیح ایستادن

روش صحیح جابجایی وسایل (آرنج ها خم شده است)

روش صحیح جابجایی وسایل

روش صحیح جابجایی وسایل

روش صحیح جابجایی وسایل

روش صحیح نشستن

Map