ویزیت تخصصی

ویزیت تخصصی

ویزیت کلیه ی بیماری های مرتبط با مفاصل، عضلات و استخوان در مطب دکتر امیرحسین سالاری (فوق تخصص روماتولوژی) به صورت تخصصی انجام پذیر است.

پروسیجرهای تخصصی

پروسیجرهای تخصصی

کلیه ی پروسیجرهای تخصصی مرتبط با مفاصل، عضلات و استخوان در مطب دکتر امیرحسین سالاری (فوق تخصص روماتولوژی) به صورت تخصصی انجام پذیر است